virtuklubi

Mikä on Virtuklubi

Hankkeessa kehitetään kasvuhaluisia ja -kykyisiä mikro- ja pk-yrityksiä koulutuksen ja virtuaaliteknologian avulla. Hanke parantaa yritysten ja koulutuksen järjestäjien innovatiivisella yhteistyöllä koulutuksen laatua vastaamaan yritysten tarvitseman työvoiman osaamista sekä parantaa työvoiman ammattitaitoa ja tukee elinikäistä oppimista.

Hanketta hallinnoi ja päätoteuttajana toimii Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä ja hankkeen osatoteuttajana toimii Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (JEDU).

Tavoitteet

Aktivoidaan yrityksiä kehittämiseen ja keskinäiseen verkostoitumiseen ja luodaan seutukunnallinen malli alueellisesta yhteistyöstä

Kartoitetaan yritysten osaamis- ja koulutus- ja palvelutarpeita

Luodaan uusia koulutusmalleja osaavan työvoiman tuottamiseksi

Tuotetaan yritysten tarpeisiin koulutuksia, joilla tuetaan liikevaihdon kasvua ja parempaa kannattavuutta

Hyödynnetään virtuaaliteknologiaa oppimisympäristöissä ja yritysten kilpailukyvyn kasvussa